ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าว ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป วาไรตี้ ตลาด หางาน
เที่ยวชม สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดกลางวังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี

วัดกลางวังเย็น สร้างประมาณปี พ.ศ.2392 เดิมชื่อวัดกลางหลวงปู่เสาร์ ท่านเป็นหัวหน้าสงฆ์ในสมัยนั้น ซึ่งไม่ได้มีการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเหมือนปัจจุบัน พอถึงสมัยหลวงปู่สอน ท่ายย้ายกุฏิวัดมาอยู่แนวศาลาการเปรียญ ทำให้เกิดบริเวณขึ้นเพิ่มมากขึ้น ทำให้เปลี่ยนชื่อวัดกลายมาเป็น วัดกลางวังเย็น

ครั้งสมัยหลวงปู่เงิน ท่านได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานวิสุงคาสีมา และได้รับพระราชนุญาต เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2445 ต่อมาสมัย ของพระครูอาจารโศภณ (หลวงพ่อฮั้ว) มารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นผู้ทรงวิทยาคม มีสติปัญญาเป็นเลิศ และยังเป็นหมอยาที่เลื่องชื่อ ท่านเป็นที่พึ่งของชาววังเย็นอย่างมาก ถึงกับอกว่า หลวงพ่อฮั้วเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ด้วยซ้ำ ท่านได้นำชาวบ้าน ปรับบริเวณวัด สะอาด เรียยร้อย ท่านสร้างอุโบสถ และกำแพงแก้ว สร้างกุฏิ และภายในวัดยังร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้ สมคำว่า วังเย็น

และต่อมาถึงสมัยของหลวงพ่อชม ท่านมีความสามารถโดยเฉพาะการก่อสร้าง และยังเป็นหมอยา เช่นเดียวกับหลวงพ่อฮั๊ว จึงถือว่า ท่านเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัด พ่อมาก็ถึงสมัยหลวงพ่อสาย ภู่ระหงษ์ , หลวงพ่อเริ่ม (กลยาโณ) ทุกพระองค์ ก็ได้พัฒนาและดูแลวัดมาเรื่อย ๆ จนกระทงค์องค์ปัจจุบัน

ภายในวัด ประกอบด้วย

- สิ่งปลูกสร้าง ที่เรียกว่า สังเวชนียสถาน 4 ตำบล โดยมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้าง ทั้ง 4 แห่งประกอบด้วย สถานที่พระพุทธองค์ประสูติ (ลุมพินีวัน) , สถานที่พระองค์ตรัสรู้ (พุทธคยา) , สถานที่พระองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรก (สารนาถ) และสถานที่พระองค์เสด็จดับขันปรินิพพาน (กุสินารา)

สังเวชนียสถาน 4 แห่งนี้ เป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะ ควรไปแสวงบุญ เพื่อให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสติ อันจักนำมาซึ่งบุญกุศลและความปลาบปลื้มแช่มชื่นใจ จากเนื้อความในมหาปรินิพพานสูตร แสดงให้เห็นว่าสังเวชนียสถานทั้งสี่นี้ได้เกิดขึ้นโดยคำแนะนำของพระพุทธองค์ ที่ได้ตรัสว่า ผู้ใดระลึกถึงพระองค์ พึงจาริกไปยังสังเวชนียสถานทั้งสี่นี้

อนึ่ง สังเวชนียสถาน มีความหมายถึงบริเวณที่ตั้งแห่งความสังเวช ซึ่งทางธรรมหมายที่ลึกซึ้งพบเห็นโดยทั่วไปคือ ความรู้สึกสลดใจ ที่ทำให้คิดได้ถึงพระไตรลักษณ์ คือความอนิจจัง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ความทุกข์สลดใจ ความยึดมั่นถือมั่นไว้ไม่ได้ ทำให้จิตใจนึกถึงสิ่งที่ดีงาม เกิดความไม่ประมาท เพียรพยายาม ทำสิ่งที่เป็นกุศล

- สักการะ หลวงพ่อเย็นร่มเกล้า บางค์เปิดโลก ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าศาลาฯ สูงประมาณ 2 เมตร ไม่ทราบประวัติความเป็นมาที่แน่ชัด

สำหรับการเดินทางมายังวัดกลางวังเย็น หากมาทางถนนเพชรเกษม บริเวณสี่แยกบางแพ ขาเข้าตัวอำเภอบางแพ มาประมาณ 1 กิโลเมตร วัดจะอยู่ในซอยเข้าไปอีกประมาณ 100 เมตร หากมาทางอำเภอดำเนินสะดวก ให้ใช้ถนนเส้น ดำเนิน-บางแพ พอถึงตัวอำเภอบางแพ เลยมาประมาณ 100 เมตร ก็จะเจอซอยทางเข้า

ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก
ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก
   
   
   
   
   
   
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com