ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าว ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป วาไรตี้ ตลาด หางาน
สักการะหลวงพ่อไตรรัตน์ฯ สักการะรูปปั้นจำลองช่วง บุนนาค แห่งวัดปราสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก

วัดปราสาทสิทธิ์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี แต่เดิมเรียกว่าวัดหลักห้า การสร้างวัดแห่งนี้ สร้างโดย เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เมื่อปี พ.ศ. 2409 ในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการในการขุดคลองดำเนินสะดวก เพื่อเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำท่าจีน กับแม่น้ำแม่กลอง แล้วรำลึกถึงบิดา (เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ที่คิดอยากจะสร้างวัด ณ บริเวณนี้

เมื่อสร้างวัดแล้วเสร็จเดิมชื่อวัดสมเด็จพระปราสาทสิทธิดาราม ตั้งอยู่ห่างจากริมคลองดำเนินสะดวก ประมาณ 500 เมตร ต่อมาภายหลังได้ย้ายวัดมาอยู่ติดริมคลองดำเนินสะดวก ที่ตั้งวัดเดิมก็เหลือไว้แต่เพียงพระอุโบสถ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เสด็จมาตรวจทรงรับสั่งว่า วัดควรจะมีชื่อตามตำบลที่ตั้งอยู่ คือ ควรเรียกว่า วัดดอนไผ่ และให้ใช้ชื่อเป็นทางการว่า วัดปราสาทสิทธิ์

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เมื่อท่านสร้างวัดนี้ขึ้น จึงเป็นวัดหลวงโดยปริยายและมีการพระราชทานกฐินหลวง กลางเดือน 12 เป็นประเพณีมาตลอด จนถึงสมภารองค์ที่ 3 จึงเลิกไป พระราชทานให้สกุลบุนนาคเป็นผู้ดำเนินการแทน เมื่อสกุลบุนนาคเสื่อมอำนาจลง วัดนี้ก็กลายเป็นวัดราษฎร์ จนถึงทุกวันนี้..

ภายในบริเวณวัดประดิษฐานองค์หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ อยู่บนวิหารเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา และขอพร เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิต

นอกจากนั้น ยังสามารถกราบสักการะรูปจำลองของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ และเป็นผู้อำนวยการขุดคลองดำเนินสะดวก ตามประวัติข้างต้น

บริเวณโดยรอบหน้าวิหารฯ ยังมี องค์พระพิฆเนศปางพระผู้บูชาบิดา - มารดา โดยไม่มีประวัติ ว่า ประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้เมื่อใด

บริเวณกลางยังสามารถไหว้หลวงพ่อหยกขาว เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาวทั้งก้อน หน้าตักประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ซึ่งมีครอบครัวบุญอุปถัมภ์ ได้สร้างถวาย โดยไม่ปรากฏว่า สร้างเมื่อปีใด

และยังมีวิหารด้านใด มีพระพุทธรูปของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 3 อริยสงฆ์ (เทศก์, บริกรรม , สมาธิ) ประดิษฐานอยู่

การเดินทางมาวัดปราสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สามารถเดินทางไป 2 ทางด้วยกันคือ ทางรถยนต์ โดยตั้งหลักที่ ตัวเมืองดำเนินสะดวก เดินทางได้ สองเส้นทาง เส้นทางหลัก ให้ใช้ถนนสายแยกบางแพ - สมุทรสงคราม (325) จากเขตเทศบาลดำเนินสะดวก วิ่งมาทางอัมพวา ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงแยกถนน สาย รบ.3335 (ทางเข้าโรงแรมผึ้งหลวง่ ผ่านหมู่บ้านช้าง) ตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร ไปถีง โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เลี้ยวซ้าย จะถึงวัดปราสาทสิทธิ์ริมคลอง หากเลี้ยวขวา จะไปทางอุโบสถ

ส่วนอีกเส้นทาง ให้มาจากเขตตลาด วิ่งรอดใต้สะพานข้ามคลองดำเนินสะดวก เข้าซอยขนส่ง ตรงไปยังวัดหลักหารัตนาราม และตรงไปยังสามแยกศรีดอนไผ่ ให้ข้ามสะพานข้ามคลองฯ และจะไปบรรจบกับถนน รบ.3335 ให้เลี้ยวซ็าย ก็จะตรงไปยังวัดปราสาทสิทธิ์เช่นเดียวกัน

และทางน้ำ สามารถใช้คลองดำเนินสะดวก เพื่อไปขึ้นหน้าตรงหน้าวิหารหลวงพ่อไตรรัตน์ฯ ได้ทันที

สักการะหลวงพ่อไตรรัตน์ฯ สักการะรูปปั้นจำลองช่วง บุนนาค แห่งวัดปราสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก

ท่องแดนพุทธภูมิ ชมพุทธคยาจำลอง สำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว อ.จอมบึง

ไหว้พระพุทธมหามงคล เจดีย์ตกน้ำมัน รถลอดท้องช้าง ที่วัดหนองหมี อ.สวนผึ้ง

กราบไหว้หลวงพ่อดำ อายุกว่า 200 ปี นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหนองโพ อ.โพธาราม

ไหว้พระพุทธธรรมจักร องค์ที่ 81 ที่วัดเตาอิฐ อ.บางแพ

ไหว้พระพุทธธรรมจักร องค์ที่ 81 ที่วัดเตาอิฐ อ.บางแพ

12
12
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com