ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าว ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป วาไรตี้ ตลาด หางาน
egion5
ชมหุ่นขี้ผึ้งและกราบไหว้อดีตสมเด็จพระสังฆราช - พระอริยสงฆ์ ที่ พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน

พิพิธภัณฑ์แสดงหุ่นขี้ผึ้ง ที่ได้รวบรวมอดีตสมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ และ พระอริยสงฆ์ 20 รูป ไว้มากที่สุด ไม่ได้อยุ่ไกลเลย อยุ่ที่ พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน นี่เอง ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ซึ่งเกิดจากแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ และท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ซึ่งตอนแรกได้สร้างเป็นหอสมุด เพื่อรองรับหนังสือทางวิชาการจากสำนักกฏหมาย ดร.อุกฤษ ที่สุขุมวิท ซอย 5 จะกระทั่งมีแนวคิดเรื่อง " อนุสรณ์สถาน มงคลนาวิน " จึงเห็นสมควรให้อาคารนี้ ชื่อ "พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน" จัดแสดงหนังสือทางวิชาการ และ ได้จัดสร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส สมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ และพระอริยสงฆ์อีก 20 รูป และพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานให้ประชาชนได้ศึกษา และกราบไหว้

สำหรับสมเด็จพระสังฆราชมีตั้งแต่องค์แรก สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) จนถึง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร) และพระอริยสงฆ์ อย่างเช่น สมเด็จพระพุฒาจารย์ , พระครูพิศิษฐ์อรรถการ หรือพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เป็นต้น

ชั้นหนึ่งของอาคาร ได้ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ องค์ผู้บัญญัติพระราชบัญญัตินามสกุล และพระราชทานนามสกุล " มงคลนาวิน " ได้ด้วย

การเดินทาง สู่ พิพิธภัณฑ์มงคลนาวินนั้น ไม่ว่าจะเป็นมาทางตัวอำเภอเมืองราชบุรี หรือ อำเภอจอมบึง ให้ใช้ถนนสายราชบุรี - ผาปก ทางเข้าจะมีซุ้มประตูทางเข้าวัดถ้ำสิงโตทอง เข้ามาอีกประมาณ 2 กิโเลเมตร ก็จะเจอวัดถ้ำสิงโตทอง และพิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน
ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก
ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก
..
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com