ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก

หนังใหญ่ เป็นนสมบัติทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง เป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง ได้แก่ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง ผสมกับฝีมือช่างแกะสลักที่ประณีต เมื่อแสดงก็จะมีการนำสิลปะทางนาฎศิลป์การละคร ที่เคลื่อนไหวอย่างได้อารมณ์ตามเนื้อเรื่อง ประกอบกับบทพากย์ บทเจรจา บทขับเรื่อง ดนตรีปี่พาทย์ ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว และให้อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์ การแสดงหนังใหญ่ จึงมีคุณค่าทางศิลปะสูง และแสดงถึงอัจฉริยะภาพของบรรบุรุษไทยได้เป็นอย่างดี

หนังใหญ๋วัดขนอน ได้มีการสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ที่ริเริ่มในการแกะสลักตัวหนังสือคือ ท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม) ท่านมีความคิดที่จะสร้างหนังใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม จึงได้ชักชวนครูอั๋ง ช่างจาด ช่างจ๊ะ และช่างพ่วงมาร่วมกันสร้าง ชุดแรกที่สร้างคือ ชุดหนุมานถวายแหวน จนปัจจุบันมีตัวหนัง 313 จีง นับเป็นสมบัติของวัดที่ได้ร่วมรักษาสืบทอดกันมา เป็นเพียงวัดเดียวที่มีมหรสพเป็นของวัด มีตัวหนัง และคณะหนังใหญ่ ที่สมบูรณ์

ปัจจุบัน ทางวัดได้จัดให้มีพิพิธภัณฑ์สถานแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมศึกษาได้ตลอดทุกวัน สำหรับการแสดงนั้น จะเปิดการแสดงในทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 11.00 น. เท่านั้น

สำหรับการเดินทางเพื่อมาชมหนังใหญ่วัดขนอนนั้น ให้เริ่มต้นสี่แยกบางแพ ไปตามทางถนนหมายเลข 3090 เพื่อสู่ตัวอำเภอโพธาราม แต่ไม่เข้า ให้ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลอง แล้วเลี้ยวขวา ไปตามตามถนนหมายเลข 3089 ประมาณ 3 กิโเลเมตร ก็จะถึงวัดขนอน

ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก
ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก
..
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com