ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าว ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป วาไรตี้ ตลาด หางาน
เที่ยวป่า ศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม "อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

อุทยานธรรมชาติวิทยา จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2538 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 250 เมตรถึง 1,000 เมตร ครอบคลุมเนื้อที่ 2 ตำบล คือตำบลตะนาวศรีและตำบลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพสังคมทางกายภาพ และทางชีวภาพ สมควรแก่การอนุรักษ์ และจัดเป็นวสถานที่เรียนรู้ในลักษณะ " โรงมหรสพทางธรรมชาติ"

โดยทางอุทยานเปิดบริการให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยภายในอุทยาน มีสิ่งอำนวยความสะดวก และจุดสำคัญต่าง ๆ อย่างเช่น

1.พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นอาคารชั้นเดียว เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ไปของอุทยานธรรมชาติวิทยา ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ข้อมูลทางกายภาพที่สำรวจพบในอุทยานฯ ชุมชนโบราณบนเทือกเขาตะนาวศรี จัดแสดงผ่านนิทรรศการ สิ่งตีพิมพ์ และวิดีทัศน์ รวมทั้ง ยังมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีทั้งหมด 2 เส้นทาง เส้นทางที่ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง กับ 3 ชั่วโมง สามารถเดินขึ้นเขาไปชมจุดชมวิว ชมพันธ์พืชและสัตว์ต่าง ๆ และยังสามารถเดินไปยังน้ำตกเก้าชั้น และ ผ่านไปชมต้นกำเนิดของธารน้ำร้อนบ่อคลึงได้อีกด้วย

สำหรับการเดินทางมาที่อุทยานธรรมชาติวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สามารถใช้ถนนเส้นทางเดียวกับมานำตกเก้าชั้นได้เลย เพราะเนื่องจากหากมาน้ำตก จะต้องผ่านอุทยานธรรมชาติฯ โดยหากมาจาก ตัวอำเภอสวนผึ้ง ตามถนนราชบุรี - ผาปก จะมาถึง 3 แยกหน้าภูผาผึ้งรีสอร์ท ให้ใช้ถนนเส้น 4068 จนมาถึง ซีนเนอรี่รีสอร์ท ยังคงใช้เส้นทางเดิม จนถึงโรงเรียนห้วยผาก ให้เลี้ยวขวา และเลี้ยงซ้าย ตรงบริเวณหน้าสถานีอนามัยบ้านห้วยผาก ตรงมาตลอด โดยจะผ่าน ธารน้ำร้อนบ่อคลึง และจะถึงอุทยานฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ในเวลาราชการ

ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก
ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ศิลปะที่ทรงคุณค่า หาชมได้ไม่ง่ายมากนัก
   
   
   
   
   
   
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com