ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าว ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป วาไรตี้ ตลาด หางาน
ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการถ้ำฤาษีเขางู และพระพุทธฉายประจำปี 2561 (22 กันยายน - 2 ตุลาคม)

ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการถ้ำฤาษีเขางู ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รวม 11 วัน 11 คืน

ภายในงานพบกับการออกร้าน เลือกซื้ออาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ ผลผลิตทางเกษตร มากมาย มีการจำหน่ายไม้พืช ไม่ประดับ ฯลฯ ในภาคบันเทิง ก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมในครั้งนี้จำนวนมาก อาทิเช่น มาลีฮวนน่า , จินตหรา พูลลาภ, วงเฟรม เป็นต้น (รายละเอียดอยู่ในป้ายโฆษณาด้านล่าง)

เขางูเป็นแหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่นับเนื่องได้ตั้งแต่สมัยทวารวดี ได้มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในเขตลุ่มน้ำแม่กลองตอนล่าง นับย้อนไปถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ สันนิษฐานว่าถ้ำภายในเทือกเขางูเหล่านี้ เคยเป็นที่ที่พระภิกษุสงฆ์มาจำพรรษาและหาความวิเวก เพราะเป็นที่ห่างไกลจากเมือง พระพุทธศาสนาและเป็นที่ศักสิทธิ์ในการประกอบพิธีทางศาสนาที่สำคัญของผู้คนในชุมชนเมืองสมัยทวารวดี ซึ่งคงกระจายกันอยู่ตามที่สูงและบริเวณใกล้กับลำน้ำต่างๆที่เชื่อมต่อกับลำน้ำแม่กลองในบริเวณนี้ ถ้ำที่อยู่ภายในเทือกเขางูมี ถ้ำฤๅษีเขางู ถ้ำฝาโถ ถ้ำจีน และ ถ้ำจาม แต่ละถ้ำอยู่ไม่ไกลกัน

ถ้ำฤษีเขางูนับเป็นปูชนียสถานซึ่งมีโบราณวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดสิ่งหนึ่งของราชบุรี สิ่งนี้คือพระพุทธรูปสลักนูนต่ำบนผนังถ้ำ มีลักษณะพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท สูง ๒.๕๐ เมตร พระหัตถ์ขวาแสดงปาง วิตรรกะหรือปางแสดงธรรม-เทศนา พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา มีพุทธลักษณะเดียวกันกับพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่ถ้ำอชันตา ในประเทศอินเดีย สมัยหลังคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓) ลักษณะพระพักตร์แบน พระขนงสลักเป็นเส้นนูนโค้งต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิกแบน พระโอษฐ์หนา และขมวดพระเกศาใหญ่ มีรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ระหว่างข้อพระบาทมีคำจารึกที่เป็นลายเซ็นของผู้สลักพระพุทธรูป อ่านว่า บุญ วระฤษิ-ศรีสมาธิ คุปตะ เป็นภาษาสันสกฤต ๑๒ ตัว ๑ บรรทัดเป็นรูปแบบอักษรที่นิยมใช้แถบอินเดียตอนใต้ ประมาณ พ.ศ.๑๐๐๐ ถึง ๑๑๐๐ (บันทึกเมืองราชบุรี, ม.ป.ป. :๑๓๒) บางที่มาอธิบายถึงจารึกระหว่างข้อพระบาทนี้ว่าเป็นอักษร ปัลลวะ อ่านว่า “ปุญกรมชระ ศรีสมาธิคุปต(ะ)” แปลว่า พระศรีสมาธิคุปตะ เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญ (ธิดา สาระยา.๒๕๓๘:๗๕)

บริเวณผนังภายในถ้ำฤาษีทางด้านตะวันตก พบภาพจำหลักบนผนังถ้ำ เป็นรูปพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางประทานอภัย สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๑ -๑๓ เช่นเดียวกัน บริเวณโดยรอบพระเศียรพระพุทธรูปมีร่องรอยสีแดงติดอยู่ สันนิษฐานว่าแต่เดิมคงจะมีการทาสีที่องค์พระพุทธรูปด้วยภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสมัยอยุธยาอีกหลายองค์

พระพุทธฉาย เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาแกะสลักจากหินภายในถ้ำฤๅษีเขางู มีขนาดความสูง 3.49 เมตร หลักฐานที่ถ้ำฤๅษีเขางูเรื่องพระปุณณะเถระไทยที่เป็นพระอรหันต์องค์แรก มีความตอนหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับในถ้ำฤๅษีเขางูราชบุรี (เมืองทองสุวรรณภูมิในสมัยนั้น) เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาปรากฎพระฉาย (เงา) ของพระองค์ตราติดอยู่ในผนังถ้ำพระปุณณะเถระได้สลักภาพตามรอยเงานั้น ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่จำลองจากเงาของพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกซึ่งตรงกับศักราชปีโลที่ 1168 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมโพธิญาณแล้ว 29 พรรษา หรือประมาณ 2550 กว่าปีมาแล้ว

 
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com