ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
สงกรานต์นี้ เที่ยวฟรีงานเทศกาล "หนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 13" ร่วมเปิดตลาดวิถีชุมชนใหม่ "ตลาดด่านขนอน"

จังหวัดราชบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี และวัดขนอน ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงาน "เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน" ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด "ชมหนังใหญ่ แต่งไทย ไปตลาดด่านขนอน" พร้อมเปิดตลาดวิถีชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี โดยใช้ชื่อว่า "ตลาดด่านขนอน"

สำหรับหนังใหญ๋วัดขนอน ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง ที่ยังอนุรักษ์การแสดงแบบพื้นบ้านเพียงคณะเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีคุณค่าอันประมาณมิได้ เพราะการแสดงหนังใหญ่นั้น จะเกิดขึ้นได้ด้วยการผสมผสานงานศิลปะทั้ง 5 แขนง คือ หัตถศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวรรณศิปล์ " วัดขนอน" จึงเป็นเสมือนแห่งเรียนรู้ของชุมชนและคนภายนอกเสมอมา เพื่ออนุรักษ์ให้หนังใหญ่วัดขนอนให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้จังหวัดราชบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี และคณะผู้จัดงาน จึงได้ร่วมจังาน "เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 13" ภายใต้ธีมงาน "ชมหนังใหญ่ แต่งไทย ไปตลาดด่านขนอน" ซึ่งมีกำหนดการจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 - 14 เมษายน 2561 ณ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

สำหรับการแสดงหนังใหญ๋ในปีนี้ คณะผู้จัดงาน ได้คิดปรับเรื่องราวใหม่ในทุก ๆ ปี ในปีนี้ จึงได้หยิบยกตอนหนึ่งจากเรื่องรามเกียรติ " ตอนศึกพรหมาศ" มาแสดงเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ ยังมีการแสดงในชุดอื่น ๆ เช่น การแสดงศิลปภาคใต้ดิเกร์ฮูลู หนังตะลุง และมโนราห์ จาก อ.วาที ทรัพย์สิน ทายาทคุณสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ มาแสดงด้วย , มีการแสดงหนังตะลุงจากพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของประเทศไทย จากนครศรีธรรมราช , ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย จาก อ.กฏษฎ์ ชัยศิลบุญ , ชมหุ่นละครเล็กคลองบางหลวง , กลุ่มละครหุ่นคนแม่เพทาย เป็นต้น

ทั้งนี้ เช่น ทุก ๆ ครั้งที่จัดงานมา ภายในงาน จะมีการรณรงค์เรื่องราวการแต่งหายให้เหมาะสม ด้วยผ้าไทย เพื่อจุดกระแสท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน โดยทั้งสองวันจัดงาน นักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาชมการแสดงฟรีทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 15.00 - 22.00 น.

และเพิ่มเติมจากทุก ๆ ปี ก็คือ ในปีนี้ ยังมีการเปิด " ตลาดด่านขนอน" โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี ได้ปรับพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์ให้วัดขนอน กลายเป็นตลาดด่านขนอน เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดวิถีชุมชนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะต้น เน้น สินค้าและอาหารประจำท้องถิ่น พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมที่น่าสนใจ เช่น การก่อกองทราย งานจักสาน งานสาธิตช่างสิบหมู่ เป็นต้น

ไปซักครั้งกับ 5 ที่เที่ยว ซ่อนความสวยงามในจังหวัดราชบุรี ชี้จุด 5 สถานที่ ที่ได้ซ่อนความสวยงามในจังหวัดราชบุรี ปักหมุด 5 สถานที่ ที่ซ่อนความสวยงามในจังหวัดราชบุรี
หนีไปเช็คอิน กับ 5 สถานที่ ที่ซ่อนความสวยงามในจังหวัดราชบุรี หนีไปเช็คอิน กับ 5 สถานที่ ที่ซ่อนความสวยงามในจังหวัดราชบุรี หนีไปเช็คอิน กับ 5 สถานที่ ที่ซ่อนความสวยงามในจังหวัดราชบุรี
..
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com